Usluge

USLUGE

Profesionalno osoblje Doma Natura je edukovano i osposobljeno za pružanje slijedećih usluga stanarima:

– Održavanje opšte higijene i njege

– Svakodnevno praćenje vitalnih funkcija

 • mjerenje krvnog pritiska,
 • mjerenje tjelesne temperature
 • kontrolisanje nivoa šećera u krvi

– Njega nepokretnih stanara u skladu sa standardima za prevenciju nastajanja dekubitusa

– Saniranje dekubitalnih rana

– Davanje infuzije

– Fizikalna terapija

-Primjena propisanih lijekova – davanje terapije pojedinačno za svakog od stanara

– Zamjena katetera

– Previjanje i obrada svih rana

– pomoć pri hranjenju korisnika zavisno od zdravstvenog stanja

-EKG

Pored kvalifikovanog medicinskog osoblja, koje je prisutno 24 sata, obezbjeđen je i pregled ljekara spacijaliste interniste dva puta mjesečno, a po potrebi i češće, te ostalih ljekara specijalista zavisno od potreba stanara.

Dom posjeduje i vlastito sanitetsko vozilo što u mnogome olakšava transport do ordinirajućih Domova zdravlja i ostalih zdravstvenih ustanova ( UKC Sarajevo, JZU bolnica “Kasindo”).

Uz saradnju socijalnih i ostalih stručnih osoba sa udruženjima penzionera, nevaldinim organizacijama, susjednim Opštinskim administracijama i resornim Ministarstvima Vlade organizuju se razne društvene aktivnosti: izleti, priredbe, muzičke i pozorišne manifestacije, obilježavanje vjerskih i državnih praznika, medjunarodnih praznika i slično.

Na nivou Doma svakom od stanara je posvećena maksimalna pažnja tako da se organizuje obilježavanje rođendana i drugih praznika na ličnom nivou.

Osim pružanja usluga stručnog socijalnog rada stanarima našeg Doma, managment Doma je zadužen i za saradnju sa svim društvenim institucijama, a sve u cilju ostvarivanja specifičnih i opštih prava stanara Doma u svim segmentima života počev od specijalističkih, zdravstvenih usluga pa do ostvarivanja svih prava i pogodnosti korsinika u društvenoj zajednici.

 

SMJEŠTAJ

Sa zadovoljstvom možemo ponuditi našim stanarima smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, kao i u apartmanima sa svim pogodnostima prilagođenim njihovim potrebama. Svi prostori su opremljeni TV-om,   „panic – tasterom“ koji omogućava stanarima stalni kontakt sa medicinskim osobljem, kao  i internet konekcijom za svakodnevnu upotrebu i komunikaciju sa ostalim članovima porodice putem Skype-a, ma gdje se oni nalazili i to potpuno BESPLATNO.

Kupatila su prlagođena pokretnim, polu- pokretnim i nepokretnim osobama.

Sobe za bolesne i nepokretne se nalaze na posebnom spratu sa posebnom 24-časovnom njegom i nadzorom stručnog medicinskog osoblja.

U ponudi su:

 • trajni
 • privremeni
 • i dnevni smeštaj za korisnike,
 • te mogućnost smeštaja lica preko vikenda.

 

 

Pri prijemu u Dom za starija lica „Natura“ potrebno je dostaviti slijedeće:

1.     Obavezna dokumentacija:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Fotokopija lične karte
 • Zdravstvena knjižica
 • Nalaz neuropsihijatra
 • Potvrda doktora opšte prakse da korisnik ne boluje od zaraznih bolesti
 • Izvod iz zdravstvenog kartona o upotrebi lijekova

 

 1. Odjevni predmeti (navedeno potrebno prethodno obilježiti vodootpornim markerom )
 • pidžama x 2
 • trenerka, donji dio x 2
 • pamučne majice, duksevi
 • prsluk x 2
 • džemper
 • potkošulje
 • donji veš
 • papuče/natikače

 

 1. Ostalo
 • pribor za brijanje
 • češalj
 • pasta za zube, četkica
 • velika kutija za lijekove
 • sedmični dozator za lijekove sa četiri pregrade
 • kutija za protezu + Corega tbl