Ishrana

„Natura“ Dom organizuje ishranu stanara u saradnji i pod nadzorom ljekara nutricioniste. Ishrana je u potpunosti prilagodjena životnoj dobi stanara i može se prilagodjavati pojedinim stanarima u zavisnosti od njihovog zdravstvenog stanja.

Ishrana je bazirana na principima zdrave ishrane starijih osoba, u skladu sa njihovim zdravstvenim stanjima ali i potrebama, kao i navikama i vjerskim opredjeljenjima. Ishrana se sastoji od tri glavna obroka i dvije užine. Osim raznovrsnosti obroka, strogo se vodi računa o posebnim režimima ishrane za stanare čija zdravstvena dijagnoza zahtijeva poseban režim ishrane. U našem Domu postoje programi ishrane za dijabetičare i vegetarijance, kao za pripadnike različitih vjerskih zajednica.