12jan, 2021

Fizička aktivnost kao lijek za zdrav i ugodan život

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Prema definiciji UN-a, starost nastupa nakon 65. godine i može se definisati prema hronološkoj dobi nakon 65. godine, prema socijalnim ulogama ili statusu (nakon penzionisanja) ili prema funkcionalnom statusu, nakon određenog stepena opadanja sposobnosti. Prema kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije, starost se dijeli na tri razdoblja: raniju starost od 65. do 74. godine, srednju starost od 75. do 84. te duboku starost od 85. godine naviše. Super je što vježbate, ali baš zato ne smijete zanemariti vitamine C i B Šta sve možemo poboljšati Fizička kondicija osoba treće životne dobi uključuje četiri ključne […]
READ MORE